Treści ideowe fasady kościoła SS. Wizytek w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 260-265
Juliusz A. Chrościcki

 

do góry