Siedemnastowieczne mauzoleum nacji polskiej w Padwie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 305-322
Jerzy Kowalczyk

 

do góry