Polacy pierwszymi wydawcami "Dialogów rzymskich" Francisca da Hollanda

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 334-339
Maria Rzepińska

 

do góry