Krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 2 (1966) s. 251-254
Ewa Śnieżyńska-Stolot

 

do góry