Stosunki ukraińsko-polskie w XVII wieku : rola świadomości narodowej i konfliktu narodowościowego w Powstaniu Chmielnickiego

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 27 (1982) s. 67-92
Frank E. Sysyn

 

do góry