Krakowska Izba Przemysłowo-Handlowa i jej akta z lat 1850-1939

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 259-268, 363
Henryk Dobrowolski

 

do góry