Profesor W. Kemula-niezwykły profesor trudnych czasów

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 79-82
Zbigniew Paweł Zagórski

 

do góry