Endogeniczne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim

International Journal of Management and Economics, Tom 20 (2006) s. 47-61
Krzysztof Falkowski

 

do góry