"Podług nieba i zwyczaju polskiego". W sześćdziesiątą rocznicę urodzin Adama Miłobędzkiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 326-328

 

do góry