"Christianity and economics : from the origins to the Middle Ages", Paolo Brezz, "The Journal of European Economic History" 2 (1973), nr 3 : [recenzja]

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 21 (1976) s. 191-192
Urszula Łydkowska , Paolo Brezzi (aut. dzieła rec.)

 

do góry