Czy w kodeksach staropolskich rozróżniano skargi i oskarżenia? : analiza struktury gatunkowej aktów mowy utrwalonych w kodeksach

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 107-121
Joanna Opoka

 

do góry