Mechanizm błędów translacyjnych w "Biblii Królowej Zofii" a spór o podstawę jej przekładu

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 4 (2010) s. 13-35
Zofia Wanicowa

 

do góry