Ewolucja wybranych nazw człowieka w języku polskim

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 1 (2007) s. 39-60
Anna Kochman-Mikołajczyk

 

do góry