Językowy obraz świata barw i kolorów jako przykład kulturowych różnic w językach

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 2 (2008) s. 91-99
Dorota Gonigroszek

 

do góry