Nazwy terenowe wsi Lądek w powiecie słupeckim

Językoznawstwo : współczesne badania, problemy i analizy językoznawcze, Tom 3 (2009) s. 33-40
Józef Chojnacki

 

do góry