Katedra płocka w średniowieczu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 187-200
Robert Kunkel

 

do góry