Sprawozdanie z badań sondażowych na grodziskach w Krajewie Wielkiem i Tańsku-Przedborach, pow. Przasnysz, w 1965 roku

Sprawozdania Archeologiczne, Tom 19 (1968) s. 361-362
Łucja Okulicz

 

do góry