Wpływy grafiki Marcina Schongauera na malarstwo i rzeźbę Śląska

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 2 (1967) s. 232-235
Andrzej M. Olszewski

 

do góry