Romańskie malowidła ścienne w Polsce

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 28, Numer 3/4 (1966) s. 269-304
Józef E. Dutkiewicz

 

do góry