Brama Krakowska w Warszawie

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 3 (1967) s. 424-434
Janina Rutkowska

 

do góry