Zarys dziejów kancelarii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w latach 1918-1931

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 155-164
Mieczysław Motas

 

do góry