Materiały archiwalne dotyczące ziem polskich w okresie drugiej wojny światowej, przechowywane w Deutches Zentralarchiv, Abteilung i w Poczdamie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 193-199, 362
Stanisław Nawrocki

 

do góry