Realna konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w świetle badań empirycznych

International Journal of Management and Economics, Tom 20 (2006) s. 74-91
Mariusz Próchniak

 

do góry