Gdański Szekspir : wywiad z profesorem Jerzym Limonem, Przewodniczącym Europejskiej Sieci Festiwali Szekspirowskich

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 49, Numer 6 (2006) s. 57-59
Anna Paner, Jerzym Limon

 

do góry