"Polskie itineraria średniowieczne i nowożytne. Przegląd badań i propozycje badawcze", Piotr Węcowski, "Studia Źródłoznawcze", vol. XXXVII : [recenzja]

Acta Poloniae Historica, Tom 84 (2001) s. 256
, Piotr Węcowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry