Informacie o rodzinie Raczko w aktach wizytacyjnych parafii Rusków

Roczniki Humanistyczne, Tom 48, Numer 2 Zeszyt Specjalny (2000) s. 85-91
Jacek Chachaj

 

do góry