Realistyczny obraz wsi polskiej w twórczości Jana Piotra Norblina

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 13, Numer 4 (1951) s. 97-123
Maria Suchodolska

 

do góry