Stosunek Jürgena Habermasa do marksowskiej koncepcji pracy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia, Tom 11 (197) (1990) s. 139-143
Klaus Ehlers

 

do góry