Kilka charakterystycznych właściwości polskiej składni

Roczniki Humanistyczne, Tom 35-36, Numer 6 (1987-1988) s. 39-63
Tadeusz Brajerski

 

do góry