Jubileusz 40-lecia "Polskiej Sztuki Ludowej"

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 50, Numer 3 (1988) s. 315-316

 

do góry