Księgi sądowe ekonomii malborskiej przechowywane w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 362, 85-98
Józef Stojanowski

 

do góry