Katyń

Przegląd Pruszkowski, Numer 2 (2003) s. 20-21
Józef Tyszka

 

do góry