Koncepcja społeczeństwa Jana z Salisbury

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 29-45
Mieczysław Boczar

 

do góry