Źródła do dziejów Pomorza Zachodniego w zespole akt pruskiego Naczelnego Prezydenta Prowincji Pomorskiej

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 42 (1965) s. 163-181, 362
Anna Poniatowska

 

do góry