The Warmian dietine in the 16th-18th centuries

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 61, Numer 2 (2009) s. 91-97
Danuta Bogdan

 

do góry