Archiwum Państwowe w Kaliszu jego przeszłosc i dzisiejsza działalność

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 43 (1966) s. 83-93
Roman Szczepaniak

 

do góry