Pola bitew jako miejsca pamięci w historii Europy : szkic = Battlefieds as places of memory in the history of Europe : a sketch

Herito : dziedzictwo, kultura, współczesność, Numer 1 (2010) s. 44-55
Mathieu Olivier

 

do góry