Giulio Caccini-kodyfikator nowego wykonawstwa figur ozdobnych. Z problemów wokalnej praktyki wykonawczej wczesnego baroku

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 33, Numer 1 (128) (1988) s. 95-122
Zygmunt M. Szweykowski

 

do góry