"Zarys historii historiografii polskiej", Andrzej F. Grabski, Poznań 2000 : [recenzja]

Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, Tom 47, Numer 1 (2002) s. 227-238
Antoni Krawczyk , Andrzej F. Grabski (aut. dzieła rec.)

 

do góry