Rzeźba kamienna na Pomorzu w 2. połowie XVI i 1. połowie XVII w.

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 589-590
Lech Krzyżanowski

 

do góry