"Τζων Τσάντγουικ, Γραμμική B και Ηυκηναϊκοί Έλληνες", Michael Ventris : [recenzja]

DO-SO-MO. Fascicula Mycenologica Polona, Tom 6 (2005) s. 175-186
Gareth Owens, Kalliope Nikolidaki , Michael Ventris (aut. dzieła rec.)

 

do góry