Na marginesie książki "Polskie tkaniny i hafty XVI-XVIII w."

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 271
Jadwiga Urbanowicz

 

do góry