Zachowane materiały do dekoracji malarskiej Sali Salomona w Łazienkach

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 2 (1955) s. 283
Janina Ruszczycówna

 

do góry