Z dziejów polityki edukacyjnej obozu sanacyjnego : Kazimierz Świtalski jako reformator polskiej oświaty i wychowania

Dzieje Najnowsze : [kwartalnik poświęcony historii XX wieku], Tom 43, Numer 2 (2011) s. 3-14
Paweł Duber

 

do góry