Zygmunt Wielopolski w okresie popowstaniowym

Kwartalnik Historyczny, Tom 81, Numer 2 (1974)
Zbigniew Stankiewicz

 

do góry