Problem federalizmu a unitaryzmu w kształtowaniu się podziałów terytorialnych Ukrainy : (szkic historyczny)

Roczniki Administracji i Prawa, Tom 6 (2005) s. 57-64
Wiktor Hołubko

 

do góry