Najdawniejszy znany obecnie polski akt książęcy z r. 1081-1086

Kwartalnik Historyczny, Tom 16, Numer 2 (1902)
Tadeusz Wojciechowski

 

do góry