"Z dziejów pracy organicznej na Pomorzu. Działalność gospodarcza Stanisława Sikorskiego w okresie zaboru pruskiego", Józef Borzyszkowski, Gdańsk 1979 : [recenzja]

Przegląd Historyczny, Tom 71, Numer 4 (1980) s. 870
Andrzej Szwarc , Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.)

 

do góry