Wystawa jubileuszowa "Odsiecz Wiedeńska 1683" w Zamku Królewskim na Wawelu

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 46, Numer 2/3 (1984) s. 293-294
Michał Komaszyński

 

do góry