"Ze studiów nad architekturą arabską i turecką", Józef Tomasz Frazik, Kraków 1989 : [recenzja].

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 54, Numer 1 (1992) s. 101
, Józef Tomasz Frazik (aut. dzieła rec.)

 

do góry